Kamil Sawicki

Software Engineer

Welcome, Witam,

I deal with publishing systems that support the work of publishing houses through automation of the publishing process of books and magazines. Work automation saves you money valuable time that can be used for further tasks. Zajmuję się systemami wydawniczymi, które mają za zadanie wsparcie pracy wydawnictw poprzez automatyzacje procesu wydawniczego książek i czasopism. Automatyzacja pracy pozwala zaoszczędzić cenny czas, który można wykorzystać na kolejne zadania.

I have extensive experience in working with international publishing houses. I know current trends regarding databases and their export and import. I am open to cooperation talks. Posiadam rozległe doświadczenie w pracy z wydawnictwami międzynarodowymi. Znam aktualne trendy dotyczące baz danych oraz ich eksporu i importu. Jestem otwarty na rozmowy dotyczące współpracy.

Education Edukacja

2016 - 2018

Master of Engineering Magister inżynier

Informatics - Software engineering Informatyka - Inżynieria oprogramowania

West Pomeranian University of Technology in Szczecin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin, Poland Szczecin, Polska

2012 - 2016

Engineer Inżynier

Informatics - Software engineering Informatyka - Inżynieria oprogramowania

West Pomeranian University of Technology in Szczecin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin, Poland Szczecin, Polska

Portfolio

Publication Management System System Zarządzania Publikacjami

WWW: PUBMS.ORG

Publishing house of the University of Szczecin Plaftorma wydawnicza Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego

WWW: WNUS.EDU.PL

Contact Kontakt

Address Adres
Poland (EU) - Szczecin Polska (EU) - Szczecin
Email
contact@sawicki.uk